Miquel Segura, President de l’Associació UNESCO d’Igualada va impartir el passat dijous 17 d’octubre una conferència al “Palacio dels Condes de Gabia” de la Diputació de Granada, durant l’acte de presentació de les Jornades dedicades al Patrimoni Audiovisual i Cicle de Cinema organitzades per la Diputació de Granada, amb la col·laboració del Centre UNESCO d’Andalusia.
Miquel Segura va assistir convidat a instàncies de la UNESCO i va parlar sobre la preservació i difusió del patrimoni audiovisual, el Programa de la Memòria del Món de la UNESCO i la importància del Patrimoni fílmic amateur exposant l’exemple de la feina realitzada en aquest aspecte per l’Arxiu Històric Comarcal d’Igualada.
L’endemà el President de l’Associació d’Igualada acompanyat per tècnics de la Diputació va realitzar una visita a l’Alhambra.